Erika framför Med snabba vingslag i i studion i en artikel från Kristianstadsbaldet

Webbklipp Kristianstadsbladet
Publicerat 29 januari 2008
Foto: Bosse Nilsson
Redigering: Clifford Johansen och Malin Tykesson